UCHWAŁA NR 15/02/2014 o przyjęciu Regulaminu OOM w sportach umysłowych w 2014 roku

135
UCHWAŁA NR 15/02/2014
z dn. 19 lutego 2014
o przyjęciu Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach umysłowych w 2014 roku

Zarząd PZSzach zdecydował o przyjęciu Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach umysłowych w 2014 roku.

Głosowało 9 członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i Jan Kusina.