UCHWAŁA NR 12/02/2014 o przyznaniu nagród specjalnych medalistkom DME oraz trenerom

136
UCHWAŁA NR 12/02/2014
z dn. 2 lutego 2014
o przyznaniu nagród specjalnych medalistkom DME oraz trenerom

W uznaniu zasług oraz po rozliczeniu imprezy zarząd postanowił uhonorować reprezentację kobiet, która zdobyła brązowe medale DME 2013 i trenerów reprezentacji nagrodami specjalnymi w wysokości 1000 zł brutto dla osoby (razem 7 nagród po 1000 zł).

Głosowało 8 członków zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska (nieobecna na zebraniu), Małgorzata Wojciechowska i Andrzej Modzelan (opuścili wcześniej zebranie).