UCHWAŁA NR 37/06/2016 o powołaniu Jacka Tomczaka do Kadry Narodowej

519

UCHWAŁA NR 37/06/2016
Zarządu
Polskiego Związku Szachowego
z dnia 02.06.2016

o powołaniu Jacka Tomczaka do Kadry Narodowej

Zarząd PZSzach powołał Jacka Tomczaka do Kadry Narodowej.

Głosowało 10 członków Zarządu. 10 głosów ZA. Nie głosował: Bogdan Jeżak.