UCHWAŁA NR 34/04/2014 o przyjęciu aneksu do KOF 2014

181
UCHWAŁA NR 34/04/2014
z dn. 10 kwietnia 2014
o przyjęciu aneksu do KOF 2014

Zarząd PZSzach przyjął aneks do Komunikatu Organizacyjno-Finansowego.
Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.