UCHWAŁA NR 33/04/2014 o zatwierdzeniu stopni instruktorskich i trenerskich

119
UCHWAŁA NR 33/04/2014
z dn. 9 kwietnia 2014
o zatwierdzeniu stopni instruktorskich i trenerskich

Zarząd PZSzach przegłosował wytyczne do sposobu uzyskiwania kwalifikacji szkoleniowych Polskiego Związku Szachowego, z uwzględnieniem stopnia instruktora szkolnego.

Głosowało 11 członków Zarządu. Za przyjęciem dokumentu pięć głosów za. Dwa głosy przeciw. Czterech członków Zarządu wstrzymało się od głosu. Za przyjęciem stopnia instruktora szkolnego pięć głosów za. Cztery głosy przeciw. Dwóch członków Zarządu wstrzymało się od głos.