UCHWAŁA NR 32/03/2014 o przyznaniu złotych odznak honorowych PZSzach

180
UCHWAŁA NR 32/03/2014
z dn. 29 marca 2014
o przyznaniu złotych odznak honorowych PZSzach

Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu złotych odznak honorowych zasłużonym dla szachów osobom:
– Grzegorzowi Schreiberowi
– Grzegorzowi Matusiakowi
– Tadeuszowi Iwińskiemu

Głosowało ośmiu członków zarządu. Osiem głosów za. Nie głosowali Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski – nieobecni na zebraniu oraz Aleksander Modzelan – opuścił zebranie.