UCHWAŁA NR 31/03/2014 o zwiększeniu budżetu „Edukacja przez szachy w szkole” o 10.000 zł

163
UCHWAŁA NR 31/03/2014
z dn. 29 marca 2014
o zwiększeniu budżetu „Edukacja przez szachy w szkole” o 10.000 zł

Zarząd podjął decyzje o zwiększeniu budżetu projektu „Edukacja przez szachy w szkole” o 10.000 zł.

Głosowało ośmiu członków zarządu. Pięć głosów za, trzy głosy wstrzymujące. Nie głosowali Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski – nieobecni na zebraniu oraz Aleksander Modzelan – opuścił zebranie.