UCHWAŁA NR 28/03/2014 o uzupełnieniu Regulaminu Kadry Narodowej Juniorów

140
UCHWAŁA NR 28/03/2014
z dn. 29 marca 2014
o uzupełnieniu Regulaminu Kadry Narodowej Juniorów

Zarząd PZSzach postanowił uzupełnić Regulamin Kadry Narodowej Juniorów o punkt 2.3:

2.3 Skład Kadry Narodowej Juniorów można uzupełnić o zawodników innych niż wymienionych w punktach 2.1 i 2.2 jeżeli:
2.3.1 – czynią systematyczne postępy
2.3.2 – osiągają wyniki gwarantujące godne reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej.
2.3.3 – rozpoczęli 2-letni cykl szkolenia w Młodzieżowej Akademii Szachowej w grupie młodych talentów.

Uzupełnienie następuje na wniosek Wiceprezesa ds. Młodzieżowych po uzyskaniu pozytywnej opinii Szefa Wyszkolenia PZSzach oraz Dyrektora Młodzieżowej Akademii Szachowej.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Nie głosowali Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski – nieobecni na zebraniu.