UCHWAŁA NR 26/03/2014 o przyjęciu rekomendacji dla WZD

120
UCHWAŁA NR 26/03/2014
z dn. 29 marca 2014
o przyjęciu rekomendacji dla WZD

Zarząd przyjął uchwałę o przekazaniu nadwyżki za 2013 rok na fundusz statutowy.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Nie głosowali Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski – nieobecni na zebraniu.