UCHWAŁA NR 25/03/2014 o przyjęciu sprawozdania za 2013 rok

157
UCHWAŁA NR 25/03/2014
z dn. 29 marca 2014
o przyjęciu sprawozdania za 2013 rok

Zarząd przyjął sprawozdanie za 2013 rok.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Nie głosowali Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski – nieobecni na zebraniu.