UCHWAŁA NR 24/03/2014 o przyjęciu budżetu na 2014 rok

199
UCHWAŁA NR 24/03/2014
z dn. 29 marca 2014
o przyjęciu budżetu na 2014 rok

Zarząd przyjął budżet na 2014 rok, zamykający się kwotą 77 900 zł na minusie.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Nie głosowali Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski – nieobecni na zebraniu.