UCHWAŁA NR 23/03/2014 o przyjęciu Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

142
UCHWAŁA NR 23/03/2014
z dn. 21 marca 2014
o przyjęciu Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Zarząd PZSzach zdecydował o przyjęciu Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów.

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.