UCHWAŁA NR 22/03/2014 o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach

155
UCHWAŁA NR 22/03/2014
z dn. 21 marca 2014
o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach zdecydował o przyjęciu w poczet PZSzach klub:

KS „LAURA” Chylice (MA).
Klub złożył wymagane dokumenty.

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.