UCHWAŁA NR 21/03/2014 o przyznaniu Złotych Honorowych Odznak Polskiego Związku Szachowego

175
UCHWAŁA NR 21/03/2014
z dn. 16 marca 2014
o przyznaniu Złotych Honorowych Odznak Polskiego Związku Szachowego

Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu Złotych Honorowych Odznak Polskiego Związku Szachowego marszałkowi senatu Bogdanowi Borusewiczowi oraz poseł na Sejm Małgorzacie Adamczak.

Głosowało 9 członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Jan Kusina i Andrzej Matusiak.