UCHWAŁA NR 20/03/2014 o przyznaniu Hetmana za 2013 rok w kategorii Trener Roku

162
UCHWAŁA NR 20/03/2014
z dn. 15 marca 2014
o przyznaniu Hetmana za 2013 rok w kategorii Trener Roku

Zarząd PZszach zdecydował o przyznaniu Hetmana w kategorii Trener Roku Markowi Matlakowi.

Głosowało 11 członków zarządu. Pięć głosów za, cztery głosy za inną kandydaturą. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.