UCHWAŁA NR 19/03/2014 o przyjęciu Wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2014 zawodów PZSzach

177
UCHWAŁA NR 19/03/2014
z dn. 14 marca 2014
o przyjęciu Wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2014 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach
na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim

Zarząd PZSzach przyjął Wytyczne w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2014 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim.

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.