UCHWAŁA NR 1/01/2014 o przyjęciu KOF na 2014 rok

196
UCHWAŁA NR 1/01/2014
z dn. 2 stycznia 2014
O przyjęciu KOF na 2014 rok

Zarząd PZSzach przyjął Komunikat Organizacyjno-Finansowy na rok 2014.

Głosowało dziewięciu członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska i Jan Kusina.