Wyniki konkursu na najlepszy szachowy artykuł lub utwór literacki

1939

Po gorących obradach, ale w sumie zgodnym w efekcie końcowym werdykcie, Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Mat” podaje do publicznej wiadomości następujące wyniki „Konkursu na najlepszy artykuł lub utwór literacki o tematyce szachowej z okazji 90-lecia Polskiego Związku Szachowego 1926-2016″:

  1. miejsce – opowiadanie „Turniej” Marka Szalszy;
  2. miejsce – „Filozofia szachów” dr. Leszka Skrzypka;
  3. miejsce – utwór „Jeden rodzaj” Marcina Chmiela.

Wyróżnienia otrzymują: artykuł biograficzny „Zasłużeni szachiści z Ostródy” Grzegorza Miśty, wiersz „Królewska gra” Artura Orzełowskiego, seria wierszy „Moja córeczka i szachy” Mariusza Stoppela, wiersz „Opowieść o małym rycerzu konnym” Radosława Czachora, wierszyki szachowe 9-letniego Szymona Trochimczuka i opowiadanie „Szachowa przygoda Sherlocka Holmesa” Marcina Matusiaka.

Zwycięzca, Marek Szalsza, publikował dawniej opowiadania w „Tygodniku Powszechnym”, a obecnie współpracuje m.in. z pismem „Slow”. Tłumaczy też książki i utwory literackie z języka niemieckiego (np. sztuki teatralne austriackich autorów). Jego debiutancka powieść, zawierająca liczne wątki szachowe – „Schyłek szatrangu”, zwyciężyła w Konkursie Literackim Miasta Gdańska im. Bolesława Faca. Szachy odgrywają znaczącą rolę również w opowiadaniu „Lew i jednorożec”, wydanym w antologii „Proza życia”. Marek Szalsza ma za sobą niezbyt długą karierę szachisty turniejowego, którą zakończył w wieku 13 lat, uzyskawszy III kategorię szachową. Stara pasja szachowa przetrwała w postaci licznych odniesień w tworzonej przez niego prozie.

Zdobywca drugiego miejsca, Leszek Skrzypek, w 2009 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Legenda Mistrza Andrzeja. Fenomen towianizmu w latach 1841-1878″. Jest działaczem i animatorem szachów, prezesem UKS Gambit Bucz i instruktorem w Wieży Śmigiel. Organizował liczne turnieje; w dowód uznania za promocję gry uhonorowany został srebrną odznaką Polskiego Związku Szachowego. Opublikował kilka artykułów o tematyce szachowej, m.in. w „Głosie Nauczycielskim”. W Zespole Szkół w Buczu, gdzie pracuje jako nauczyciel matematyki, wdrożył innowację pedagogiczną „Szachy bawią, uczą i wychowują”. Posiada kategorię II+ i uprawnienia sędziego klasy II. Dr Leszek Skrzypek zdradził nam, iż być może w przyszłości uda mu się rozszerzyć swe dzieło do formy książkowej.

Najmłodszym z grona nagrodzonych jest Marcin Chmiel. 20-letni reprezentant KKSz Kraków (wcześniej MLKSz Myślenice) posiada tytuł kandydata na mistrza. Utworem „Jeden rodzaj” pokazał on talent literacki, który być może kiedyś wykiełkuje w coś jeszcze większego!?

Wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma „Mat”. W pierwszej kolejności najlepsza wg jurorów praca – „Turniej”. Jest to osadzone w latach II wojny światowej fikcyjne opowiadanie, którego akcja toczy się w Poznaniu, w czasie turnieju z udziałem Niemców, Polaków i Żydów… Dodajmy, iż temat szachów, wplatany w walkę z największymi totalitaryzmami XX wieku, ma swą piękną historię np. w takich dziełach, jak „Nowela szachowa” Stefana Zweiga czy „Gra o życie” Ichhokasa Merasa.