Protokół zebrania Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej, Olecko, 6.05.2016

1150

Olecko, 6 maja 2016r,

Zebranie Kolegium Trenerów Polskiego Związku Szachowego.

Zebranie rozpoczął komitet organizacyjny Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. Gości przywitał Jacek Bielczyk – przewodniczący Kolegium Trenerów. Prowadzącym zebranie został Tomasz Trzaskowski. Protokolantem został wybrany Maciej Sroczyński.

Do głosowania uprawnionych było 17 osób obecnych na sali.

Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Andrzej Miętkiewicz (przewodniczący) i Andrzej Sidor.

Przegłosowano uchwałę, że komisja skrutacyjna będzie jednocześnie pełnić funkcje komisji mandatowej.

Dotychczasowy przewodniczący kolegium trenerów PZSzach Jacek Bielczyk zgodził się kandydować na kolejną kadencje. Nie było innych chętnych na sali, do objęcia funkcji przewodniczącego.

W wyniku głosowania (za było 14 głosów, przeciw 3 osoby, nikt nie wstrzymał się od głosu.) Jacek Bielczyk ponownie został wybrany przewodniczącym Kolegium Trenerów PZSzach.

Jacek Bielczyk przeczytał projekt nowego regulaminu Kolegium Trenerów PZSzach.

Za przyjęciem regulaminu było 16 osób, wstrzymała się od głosowania jedna osoba.

Jacek Bielczyk zaproponował, aby oprócz niego w skład kolegium wchodziły jeszcze 4 osoby.

Za przyjęciem tego wniosku było 16 osób , jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Jacek Bielczyk zaproponował, żeby do Kolegium Trenerów PZSzach weszli:

 • Marek Matlak – zgodził się,
 • Waldemar Świć – zgodził się,
 • Maciej Sroczyński  zgodził się,
 • Paweł Dudziński – nieobecny na sali, zgoda była w formie pisemnej,

Zaproponowano z sali dwie inne kandydatury:

 • Cezary Zarębski – zgodził się
 • Michał Tworuszka – nie zgodził się

W wyniku głosowania kandydujące osoby trzymały następującą liczbę głosów:

 • Marek Matlak – 15 głosów,
 • Waldemar Świć – 14 głosów,
 • Maciej Sroczyński – 13 głosów,
 • Cezary Zarębski – 13 głosów,
 • Paweł Dudziński – 6 głosów,

Marek Matlak, Waldemar Świć, Maciej Sroczyński oraz Cezary Zarębski tym samym weszli w skład Kolegium Trenerów PZSzach na nową kadencję.

Oddano głos uczestnikom z sali obrad. Artur Czyż zadał pytania odnośnie powoływania zawodników do Młodzieżowej Akademii Szachowej na podstawie Igrzysk Szkolnych w Drzonkowie. Zasugerował, aby informacja o przewidywanych powoływaniach do kadry na podstawie tego turnieju była podawana znacznie wcześniej.

Marek Matlak odpowiedział, że kwestia powołań dotyczy Polskiego Związku Szachowego, a nie Kolegium Trenerów PZSzach.

Z uwagi na 90-lecie Polskiego Związku Szachowego poproszono o kandydatury wybitnych trenerów, którzy mogliby być odznaczeni na gali Polskiego Związku Szachowego.

Zaproponowano:

 • Leszek Ostrowski,
 • Jacek Bielczyk,
 • Waldemar Świć,
 • Marek Matlak,
 • Bogusław Boder,
 • Piotr Mickiewicz,
 • Marian Wodzisławski,
 • Ryszard Bernard,
 • Piotr Zieliński,
 • Magdalena Zielińska,
 • Waldemar Jagodziński,

Tomasz Trzaskowski i Jacek Bielczyk podziękowali uczestnikom zebrania i zakończyli spotkanie.

  Tomasz Trzaskowski                                                                         Maciej Sroczyński

Dokument w wersji PDF.