UCHWAŁA NR 30/05/2016 o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów na dzień 18 czerwca 2016 r.

868

UCHWAŁA NR 30/05/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego z dnia 11.05.2016 r.

o  zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów na dzień 18 czerwca 2016 r.

Zarząd PZSzach zdecydował o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów na dzień 18 czerwca 2016 roku.

Głosowało 11 członków Zarządu.  11 głosów ZA.