UCHWAŁA NR 29/05/2016 o wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Delegatów o przyznanie godności członka honorowego Jerzemu Morasiowi

960

UCHWAŁA NR 29/05/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego
z dnia 09.05.2016 r.
o wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Delegatów o przyznanie godności członka honorowego Jerzemu Morasiowi

Zarząd PZSzach zdecydował o wystąpieniu do WZD o przyznanie godności członka honorowego PZSzach dla Pana Jerzego Morasia.

Głosowało 11 członków Zarządu. 11 głosów ZA.