UCHWAŁA NR 28/05/2016 o przyznaniu Odznak Honorowych

880

UCHWAŁA NR 28/05/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego
z dnia 08.05.2016
o przyznaniu Odznak Honorowych 

Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu Odznak Honorowych PZSzach:

  1. Piotr Fałatowicz – srebrna odznaka,
  2. Roman Wąsik – srebrna odznaka,
  3. Zbigniew Szczepaniak – złota odznaka.

Głosowało 11 członków Zarządu. 11 głosów ZA.