UCHWAŁA NR 99/12/2014 o powołaniu Jana Kusiny na Wiceprezesa ds. Sportu Powszechnego

404
UCHWAŁA NR 99/12/2014
z dn. 14 grudnia 2014
o powołaniu Jana Kusiny na Wiceprezesa ds. Sportu Powszechnego

Zarząd PZSzach powołał Jana Kusinę na stanowisko Wiceprezesa ds. Sportu Powszechnego.

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. Jan Kusina wstrzymał się od głosu.