UCHWAŁA NR 98/12/2014 o odwołaniu Wiceprezesa ds. Sportu Powszechnego

366
UCHWAŁA NR 98/12/2014
z dn. 14 grudnia 2014
o odwołaniu Wiceprezesa ds. Sportu Powszechnego

Zarząd PZSzach zdecydował o odwołaniu Andrzeja Matusiaka ze stanowiska Wiceprezesa ds. Sportu Powszechnego.

Głosowało 10 członków Zarządu. Siedem głosów za. Trzy głosy przeciw.