UCHWAŁA NR 97/12/2014 z o przyjęciu rezygnacji Małgorzaty Wojciechowskiej z funkcji Wiceprezesa ds. Promocji i Organizacji

432
UCHWAŁA NR 97/12/2014
z dn. 14 grudnia 2014
o przyjęciu rezygnacji Małgorzaty Wojciechowskiej z funkcji Wiceprezesa ds. Promocji
i Organizacji

Zarząd przyjął rezygnację Małgorzaty Wojciechowskiej.

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za.