UCHWAŁA NR 96/11/2014 o powołaniu Igora Kowalskiego do KNJ oraz na Olimpiadę Szachową do lat 16

441
UCHWAŁA NR 96/11/2014
z dn. 29 listopada 2014
o powołaniu Igora Kowalskiego do KNJ oraz na Olimpiadę Szachową do lat 16

Z uwagi na rezygnację Szymona Waltera z wyjazdu na Olimpiadę do lat 16 i konieczność dokooptowania innego zawodnika, Zarząd PZSzach podjął decyzję o uzupełnieniu Kadry Narodowej Juniorów o zawodnika Igora Kowalskiego oraz powołanie go do II reprezentacji na Olimpiadę do lat 16.

Głosowało 8 członków Zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału: Krzysztof Góra, Jan Kusina i Bogdan Jeżak.