UCHWAŁA NR 95/11/2014 o skreśleniu klubu z listy członków PZSzach

322
UCHWAŁA NR 95/11/2014
z dn. 28 listopada 2014
o skreśleniu klubu z listy członków PZSzach

Zarząd PZSzach skreślił z listy członków klub:
– MKSz-MDK Białystok (PL)
Klub ten złożył Deklarację Likwidacji klubu.

Głosowało 11 członków Zarządu. Jedenaście głosów za.