UCHWAŁA NR 94/11/2014 o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach

421
UCHWAŁA NR 94/11/2014
z dn. 28 listopada 2014
o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków klub:
– Klub Szachowy “SZACHMIX” (LU)
Klub ten złożył wszystkie wymagane dokumenty.

Głosowało 11 członków Zarządu. Jedenaście głosów za.