UCHWAŁA NR 93/11/2014 o wysokości opłat dla kandydatów na stopień trenera PZSzach I i II klasy oraz promotorów

357
UCHWAŁA NR 93/11/2014
z dn. 22 listopada 2014
o wysokości opłat dla kandydatów na stopień trenera PZSzach I i II klasy oraz promotorów

Zarząd PZSzach przegłosował wysokość opłat dla kandydatów na stopień trenera szachowego PZSzach I i II klasy na rzecz PZSzach i promotorów. Opłaty te zostaną zamieszczone w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym na 2015 rok.
Uczestnicy, poza opłatami za kurs, ponoszą dodatkowe koszty wynikające z pracy promotorów oraz obsługi zadania przez PZSzach:
Praca na trenera szachowego PZSzach I klasy – 900 zł. brutto (700 zł. brutto – promotor, 100 zł. brutto – koszty przejazdów promotora na obronę pracy rozliczane ryczałtowo, 100 zł. brutto – dla PZSzach z a obsługę zadania)
Praca na trenera szachowego PZSzach II klasy – 700 zł.brutto (500 zł. brutto – promotor, 100 zł. brutto – koszty przejazdów promotora na obronę pracy rozliczane ryczałtowo, 100 zł. brutto – dla PZSzach za obsługę zadania)

W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Zarządu. Siedem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału: Małgorzata Wojciechowska, Tomasz Delega, Jan Kusina i Krzysztof Góra.