UCHWAŁA NR 91/11/2014 o przyjęciu zawodników do Kadry Narodowej Juniorów

270
UCHWAŁA NR 91/11/2014
z dn. 15 listopada 2014
o przyjęciu zawodników do Kadry Narodowej Juniorów

Zarząd PZSzach powołał do Kadry Narodowej Juniorów następujących zawodników:
– Mikołaj Tomczak
– Jakub Szóstko
– Piotr Śnihur
Zawodnicy ci zostali powołani do reprezentacji na Olimpiadę do lat 16 (Węgry, grudzień).

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.