UCHWAŁA NR 86/09/2014 o przyznaniu organizacji IMP oraz IMPK 2015

397
UCHWAŁA NR 86/09/2014
z dn. 22 września 2014
o przyznaniu organizacji IMP oraz IMPK 2015

Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu organizacji Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet 2015 Stowarzyszeniu Miłośników Gier i Rozrywek Umysłowych im. Ferdynarda Dziedzica

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Aleksander Sokólski i Krzysztof Góra.