UCHWAŁA NR 85/09/2014 o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

335
UCHWAŁA NR 85/09/2014
z dn. 17 września 2014
o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSZach przyjął w poczet członków PZSzach kluby:

1. SZACHOWY MOK „DEBIUT” Terespol (LU)
2. NOWOSTAWSKIE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI Nowy Staw (PO)

Kluby złożyły niezbędne dokumenty.

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.