UCHWAŁA NR 84/08/2014 o rozszerzeniu programu „Edukacja przez szachy w szkole” na kolejne województwa

363
UCHWAŁA NR 84/08/2014
z dn. 31 sierpnia 2014
o rozszerzeniu programu „Edukacja przez szachy w szkole” na kolejne województwa

Zarząd podjął decyzję o rozszerzeniu programu „Edukacja przez szachy w szkole” na kolejne województwa, zgodnie z kryteriami dostępności sprzętu.

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.