UCHWAŁA NR 83/08/2014 o powołaniu Krzysztofa Góry na koordynatora GP dzieci i młodzieży

409
UCHWAŁA NR 83/08/2014
z dn. 31 sierpnia 2014
o powołaniu Krzysztofa Góry na koordynatora GP dzieci i młodzieży

Zarząd powołał Krzysztofa Górę na koordynatora Grand Prix dzieci i młodzieży.

Głosowało 11 członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.