UCHWAŁA NR 82/08/2014 o przyznaniu nagród za Wakacje z szachami

275
UCHWAŁA NR 82/08/2014
z dn. 31 sierpnia 2014
o przyznaniu nagród za Wakacje z szachami

Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu nagród w wysokości 1000 zł dla Kamili Kałużnej i Krzysztofa Góry za wzorowe zorganizowanie Wakacji z szachami.

Głosowało 11 członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.