UCHWAŁA NR 69/08/2014 o karze finansowej dla organizatora MP do lat 6 i wyrównaniu nagród finansowych

451
UCHWAŁA NR 69/08/2014
z dn. 31 sierpnia 2014
o karze finansowej dla organizatora MP do lat 6 i wyrównaniu nagród finansowych

Zarząd podjął decyzję o nieprzekazaniu organizatorowi MP do lat 6 opłaty organizacyjnej oraz wyrównaniu nagród dla uczestników tych zawodów do wysokości obiecanej w komunikacie.

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.