UCHWAŁA NR 67/08/2014 o przyjęciu klubu w poczet członków PZSZach

312
UCHWAŁA NR 67/08/2014
z dn. 15 sierpnia 2014
o przyjęciu klubu w poczet członków PZSZach

Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków PZSzach klub:
KS ORŁY Pleszew (WP)
Klub złożył wymagane dokumenty i dokonał niezbędnych opłat.

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska i Krzysztof Góra.