UCHWAŁA NR 63/06/2014 o powołaniu Agnieszki Fornal-Urban na kierownika reprezentacji na Olimpiadę Szachową 2014

410
UCHWAŁA NR 63/06/2014
z dn. 14 czerwca 2014
o powołaniu Agnieszki Fornal-Urban na kierownika reprezentacji na Olimpiadę Szachową 2014

Zarząd PZSzach powołał Agnieszkę Fornal-Urban na kierownika reprezentacji Polski na Olimpiadę Szachową w Tromsoe.

Głosowało 10 członków zarządu, dziesięć głosów za. Nie głosował Andrzej A. Matusiak – nieobecny na zebraniu.