UCHWAŁA NR 62/06/2014 o prawie do wyboru między udziałem w MŚJ i MEJ dla zwycięzców MPJ

423
UCHWAŁA NR 62/06/2014
z dn. 14 czerwca 2014
o prawie do wyboru między udziałem w MŚJ i MEJ dla zwycięzców MPJ

Zarzad PZSzach zdecydował, że Mistrz (Mistrzyni) Polski wybiera imprezę, w której chce wystartować: MEJ czy MŚ. Decyzja musi wpłynąć do PZSzach w terminie do 2 tygodni po zakończeniu rozgrywek danej grupy wiekowej.

Głosowało 10 członków zarządu, dziesięć głosów za. Nie głosował Andrzej A. Matusiak – nieobecny na zebraniu.