UCHWAŁA NR 61/06/2014 o przyznaniu dofinansowania nad badaniami archeologicznymi nad szachami sandomierskimi

300
UCHWAŁA NR 61/06/2014
z dn. 14 czerwca 2014
o przyznaniu dofinansowania nad badaniami archeologicznymi nad szachami sandomierskimi

Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu kwoty 2.000 zł ze środków własnych dla Muzeum Archeologicznego w Poznaniu na badania nad szachami sandomierskim.

Głosowało 10 członków zarządu, dziesięć głosów za. Nie głosował Andrzej A. Matusiak – nieobecny na zebraniu.