UCHWAŁA NR 60/06/2014 o rozpatrzeniu wniosku Marioli Woźniak i Igora Janika

481
UCHWAŁA NR 60/06/2014
z dn. 14 czerwca 2014
o rozpatrzeniu wniosku Marioli Woźniak i Igora Janika

Zarząd zdecydował, że Mariola Woźniak i Igor Janik otrzymają dofinansowanie kosztów udziału w wysokości, która zostanie ustalona po zamknięciu budżetu wyjazdu, pod warunkiem osiągnięcia następujących celów sportowych:
– Mariola Woźniak – miejsce w pierwszej dziesiątce
– Igor Janik – miejsce w pierwszej piętnastce.

Głosowało 10 członków zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Andrzej A. Matusiak – nieobecny na zebraniu.