UCHWAŁA NR 53/06/2014 o skreśleniu klubu z listy członków PZSzach

417
UCHWAŁA NR 53/06/2014
z dn. 4 czerwca 2014
o skreśleniu klubu z listy członków PZSzach

Zarząd PZSzach skreślił z listy członków PZszach klub KS „HUBERTUS” Zalesie Górne (MA), który złożył Deklarację Likwidacji Klubu.

Głosowało 11 członków Zarządu. Jedenaście głosów za.