UCHWAŁA NR 52/06/2014 o przyjęciu klubu w poczet członków PZSZach

296
UCHWAŁA NR 52/06/2014
z dn. 4 czerwca 2014
o przyjęciu klubu w poczet członków PZSZach

Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków PZSzach klub:
LKS „STOMIL” Bełchatów (LD)

Głosowało 11 członków Zarządu. Jedenaście głosów za.