UCHWAŁA NR 51/06/2014 o przyjęciu Regulaminu Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów 2014.

71
UCHWAŁA NR 51/06/2014
z dn. 2 czerwca 2014
o przyjęciu Regulaminu Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów 2014.

Zarząd PZSzach przyjął Regulamin Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów 2014.

Głosowało 11 członków Zarządu. Jedenaście głosów za.