UCHWAŁA NR 50/05/2014 o rozpatrzeniu wniosku M. Woźniak

468
UCHWAŁA NR 50/05/2014
z dn. 31 maja 2014
o rozpatrzeniu wniosku M. Woźniak

Zarząd PZSzach podjął decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dopuszczenie do udziału na koszt własny w MŚJ zawodniczki Marioli Woźniak.

Głosowało 9 członków zarządu. Osiem głosów za. Jeden głos wstrzymujący. W głosowaniu nie wzięli udziału A. Dzwonkowski i Jan Kusina.