UCHWAŁA NR 49/05/2014 o rozpatrzeniu wniosku J. Antolak

448
UCHWAŁA NR 49/05/2014
z dn. 31 maja 2014
o rozpatrzeniu wniosku J. Antolak

Zarząd PZSzach podjął decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pełnego finansowania zawodniczki Julii Antolak na MŚJ 2014.

Głosowało 9 członków zarządu. Osiem głosów za. Jeden głos wstrzymujący. W głosowaniu nie wzięli udziału A. Dzwonkowski i Jan Kusina.