UCHWAŁA NR 46/05/2014 o przyjęciu Regulaminów MPJ w szachach błyskawicznych

337

UCHWAŁA NR 46/05/2014
z dn. 22 maja 2014
o przyjęciu Regulaminów MPJ w szachach błyskawicznych

Zarząd PZSzach przyjął Regulaminy Mistrzostw Polski Juniorów w szachach błyskawicznych.

Głosowało 11 członków Zarządu. Jedenaście głosów za.