UCHWAŁA NR 42/05/2014 o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

445
UCHWAŁA NR 42/05/2014
z dn. 9 maja 2014
o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków kluby:

1. TSz / KSz „BYSTROVIA” Bystrowice (PK)
2. SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza (SL)
3. UMKS HETMAN Marklowice (SL)

Kluby złożyły wymagane dokumenty.

Głosowało 11 członków Zarządu. Jedenaście głosów za.