UCHWAŁA NR 39/04/2014 o przyznaniu srebrnych odznak honorowych

351
UCHWAŁA NR 39/04/2014
z dn. 30 kwietnia 2014
o przyznaniu srebrnych odznak honorowych

Zarząd PZSzach wyróżnił srebrnymi odznakami honorowymi następujące osoby:
– Jan-Krzysztof Duda
– Magdalena Judek
– Andrzej Dassuj
– Maciej Cybulski

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.