UCHWAŁA NR 37/04/2014 o zatwierdzeniu Regulaminu powołań do Akademii w 2014 r.

432
UCHWAŁA NR 37/04/2014
z dn. 26 kwietnia 2014
o zatwierdzeniu Regulaminu powołań do Akademii w 2014 r.

Zarząd PZSzach zatwierdził Regulamin powołań do Akademii w 2014 r.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału M. Wojciechowska i B. Jeżak.